مشخصات عصاره انجیر غلیظ شده

  • نام: Common Fig
  • نام علمی: Ficus carica
  • ماده موثره: Total sugar
  • نوع عصاره: مایع-خشک
  • تکنولوژی به کار رفته: اسپری درایر-وکیوم درایر
  • موارد مصرف: صنعت دارو
  • اثربخشی: ملین ،مسهل ،کمک به هضم غذا
  • شماره تماس جهت سفارش: 58146000-021