چهارمین نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه  1401

فارمکس یکی بزرگ ترین رویداد داروسازی کشور است که در این سالها توانسته است با گردهم آوردن بازیگران کلیدی این صنعت درکنار یکدیگر، فرصت های کسب و کار در این حوزه را بیش از پیش برای فعالین صنعت نمایان سازد و به رشد شرکت های داخلی کمک نماید.

چهارمین نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه از 1 الی 4 شهریور ماه 1401 واقع در ایران مال تهران برگزار گردید.

شرکت پردیس عصاره نیز در سالن شماره 1 غرفه شماره 29 بعنوان یک تولیدکننده انواع عصاره ها و فرآورده های نوین گیاهی با مصارف دارویی حضور به عمل رسانید.

همانطور که در تصویر مشخص است طراحی غرفه منطبق بر هویت برند پردیس عصاره این حضور را پر رنگ تر نمود.